• Blended Learning FMR – Ervaring Social Work

Dinsdag 28 maart was het weer tijd voor de maandelijkse plenaire bijeenkomst van het project Blended Learning, een moment waarin opleidingen van de Faculteit Maatschappij & Recht hun doelstelling, kennis en ervaring delen met de andere deelnemers aan het project. Deze maand was het de beurt van de opleiding Social Work (hierna SW). Van hun werkgroep gaven Selina Emhardt, Sibel Senyürek en Patricia van der Does een interessant inkijkje hoe deze grote opleiding blended learning precies benadert.

De presentatie begon met een kleine uitleg over de opleiding SW: één van de grootste opleidingen die de FMR herbergt, met bijna 3000 studenten en maar liefst 180 docenten. Het is een combinatie van drie verschillende (vroeger afzonderlijke) opleidingen, waarbij studenten uiteindelijk zich specialiseren in één van de drie profielen (Welzijn en Samenleving, Zorg of Jeugd). Gezien de focus op flexibiliteit en het gebruik van activerende en creatieve werkvorming is de koppeling met blended learning snel gemaakt: een essentieel onderdeel voor de ‘Learning Journey’ die de opleiding nastreeft.

Echter, de inpassing van blended learning gaat bij SW gepaard met de nodige uitdagingen. Zo werden de veelvoorkomende klachten van docenten gedeeld (er is vaak te weinig tijd om zich in de materie te verdiepen) en ook bij studenten ontbreekt bij vlagen de inzet, gedeeltelijk door het gebrek aan een aanwezigheid. Je zag onder de aanwezigen een instemmend geluid over deze horden waar veel opleidingen tegen aan lopen. Op basis van deze uitdagingen werden vier doelen gepresenteerd van de opleiding: deskundigheidsbevordering, ondersteuning van de bestaande BL-activiteiten, studenten perspectief ophalen en draagvlak creëren.

Het algemene verhaal over blended learning in de opleiding werd gevolgd met een ‘inzoom’ op een Pilot die de opleiding SW heeft gedaan: een blended learning pilot van de opleiding (van twee cursussen van Sociale agenda -Ontdek de Stad) waarbij een case study werd gedaan over blended learning. De opzet van de cursus kende elementen van flipping the classroom (door middel van bijvoorbeeld kennisclips en flitscolleges), onderdelen die op de campus werden gedaan, en een praktijkonderdeel waarbij interviews werden afgenomen en een expositie werd bezocht. Binnen deze pilot was er sprake van differentiatie in het lesgeven door de verschillende ICT-tools die er werd gebruikt (denk aan Padlet, Wooclap en Feedbackfruits), en stonden de verschillende vormen van lesgeven met elkaar in verbinding, zodat er sprake was van een échte Blended Learning Wave: Een doelgerichte en bewust ontworpen mix van synchroon en asynchroon, face-to-face en digitale onderwijsactiviteiten en leermaterialen.

Als deelnemer van deze bijeenkomst was het ontzettend interessant om te zien hoe Social Work al grote stappen heeft gemaakt in het inpassen van blended learning, en dat de opleiding er duidelijk bewust mee bezig is. Wat dat betreft is de opleiding een voorbeeld te noemen voor de FMR. Op de lange termijn wil de opleiding steeds bewuster bezig zijn met blended learning, waarbij alle lessen ontwikkeld worden met het idee dat asynchroon en synchroon onderwijs naast elkaar bestaan; in tegenstelling tot het idee wat vaak bestaat waarin fysiek onderwijs simpelweg naar online vertaald dient te worden en viceversa. We zijn enorm benieuwd hoe Social Work deze uitdaging in de toekomst gaat aanpakken, het voorwerk en de basis, maar zeker ook het enthousiasme van de werkgroep is in ieder geval een aansprekend voorbeeld voor onze faculteit!

Geschreven door Olivier van der Ende, medewerker Blended didactiek en medewerker Studentzaken bij HBO-Rechten. Momenteel coördineert hij de commissie blended learning en is hij bezig met het opzetten van een nulmeting. Hierbij zoekt deze commissie uit wat zowel de kennis vanuit de opleiding is over het onderwerp als welke kansen er liggen.

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab faculteit Maatschappij en Recht 2024