• Medewerkers blended didactiek bij FMR

Sinds een aantal jaar beschikken een aantal opleidingen van de faculteit Maatschappij & Recht over medewerkers blended didactiek. Een vrij nieuwe rol binnen onze organisatie. Maar wat doen deze collega’s precies en hoe is deze nieuwe rol tot stand gekomen binnen de faculteit? O&O FMR collega’s Sam Selling en Lieke Andeweg vertellen over hun rol en betrokkenheid bij het initiatief en de uitrol van de inzet van medewerkers blended didactiek binnen FMR.

Sam: ‘’Eind 2020, tijdens een periode van volledige lockdown en vrijwel volledig online onderwijs speelde bij de opleiding Social Work de wens voor meer didactische- en onderwijskundige ondersteuning op het gebied van digitaal onderwijs. In eerste instantie was er bij de opleiding vooral behoefte aan een collega die hand- en spandiensten kon verrichten op het gebied van digitale onderwijsondersteuning op didactisch gebied. Deze behoefte resulteerde in een initiatief voor een medewerker digitale didactiek. Ook de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening werd onderdeel van dit initiatief. Beide opleidingen zijn gaan samenwerken met een nieuwe collega die binnen de opleiding werd gepositioneerd, maar inhoudelijk vanuit O&O werd begeleid. Sam: ‘’In het begin was het vooral zaak om veel zichtbaarheid te creëren voor de medewerker digitale didactiek. Voor docenten was het niet altijd duidelijk wat de functie inhield omdat het een nieuwe functie was. Daardoor wisten zij ook niet altijd wanneer zij konden aankloppen bij de medewerker blended.’’ 

O&O Collega Lieke was van eind 2020 tot eind vorig jaar werkzaam als medewerker digitale didactiek (en later als medewerker blended didactiek) bij de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD). De startopdracht bij SJD was meedenken over de rol en de inzet van DLO bij de ontwikkeling van een nieuw curriculum. Deze rol werd al snel uitgebreid. Lieke: ”Aan het begin ging het vooral om informatie verspreiden, kennis delen over het gebruik van tools, handvatten aanreiken en tips delen. Dit breidde al snel uit naar adviseren en coachen en meedenken over mogelijkheden op het gebied van deskundigheidsbevordering. De focus lag echt op het verspreiden van informatie, één-op-één adviseren en ondersteunen en daarnaast op opleidingsniveau meedenken over professionalisering, op het gebied van blended learning, op de lange termijn.” 

De functie kreeg na de periode van lockdown, toen medewerkers en studenten weer naar de campus konden, een andere insteek. Namelijk die van medewerker blended didactiek: een duurzamere rol. Sam: ‘’Door de lockdown hebben we geleerd dat in tijden van online onderwijs er iets anders gevergd van de didactiek, communicatie en structuur binnen opleidingen. Tijdens de inzet van de medewerker digitale didactiek werd door ons en de opleidingen geconstateerd dat deze medewerker eigenlijk het gat vulde tussen de DLO key-users en de stafafdeling O&O van de faculteit. Aan de medewerker blended ook de taak om die geleerde lessen te verduurzamen binnen de opleidingen, in combinatie met het feit dat we gewoon weer naar de campus mogen komen.’’ Lieke: ”De medewerker blended didactiek is voor docenten een collega waarmee zij op onderwijskundig- en didactisch niveau kunnen sparren, maar die ook kennis heeft en actief meedenkt over de invulling en vormgeving van de blended leeromgeving.”   

Hoe het taakpakket van de medewerker blended didactiek er precies uitziet verschilt per opleiding. De ervaringen binnen FMR zijn tot nu toe in ieder geval zeer positief: op dit moment hebben bijna alle bacheloropleidingen een medewerker blended didactiek in het team. Lieke: ”Binnen de opleidingen is goed onderwijs verzorgen nog steeds het belangrijkste doel. Door dit doel centraal te stellen bij de invulling van de functie en de samenwerking met de opleiding en de docenten gingen er heel veel deuren voor mij open. Samen hebben we mooie dingen mogen ontwikkelen.”   

Nieuwsgierig geworden?

Wil je meer weten over het initiatief en wat een medewerker blended didactiek voor jouw opleiding/faculteit kan betekenen? Neem contact op met Lieke Andeweg of Sam Selling van O&O|FMR.

Uit de nieuwsbrief Programma Blended Learning, februari 2023

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab faculteit Maatschappij en Recht 2024