• 6 tips voor het vormgeven van het blended onderwijsontwerp

 • 6 tips voor het vormgeven van het blended onderwijsontwerp

  Maartje Visser, lerarenopleider bij FOO deelt haar good practice op de laatste FMR Blended Learning bijeenkomst

  Dinsdag 27 juni 2023 vond de maandelijkse plenaire bijeenkomst Blended Leren plaats. Dit keer was het niet de beurt aan een van de FMR opleidingen om ‘ons’* te inspireren, maar was Maartje Visser uitgenodigd om de aanwezigen mee te nemen in het blended leren. Maartje Visser is werkzaam als lerarenopleider Engels bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding.

  Na een korte kennismaking waarin we naast onze naam ook onze favoriete blended werkvorm deelden, gingen we van start en aan het werk. Om deze bijeenkomst goed te kunnen weergeven, hierbij de 6 belangrijkste tips voor het vormgeven van het blended onderwijsontwerp (met wat mitsen en maren toegevoegd voor verantwoord gebruik):

  1. Goede afspraken

  Begin de eerste les met het maken van goede afspraken met de studenten. Vraag eerst naar wat voor hen goed onderwijs betekent en ga na wat je van elkaar nodig hebt in de les. Bespreek met elkaar hoe wordt omgegaan met huiswerk en wat gebeurt als studenten onvoorbereid naar de les komen.  Neem hierin ook mee wat er nodig is vanuit het blended lesontwerp (zie ook tip 4).

  1. Timer in de les

  Gebruik bij de verschillende werkvormen in de les een timer. Studenten zien hoeveel tijd er is om iets af te maken, de snelheid blijft in de les.

  1. Geef studenten willekeurig de beurt

  Bij het bespreken van het werk dat in de les of als huiswerk gemaakt is, gebruik een ‘namen rad van fortuin’ app als ‘wheel of names’. Dit is een app die willekeurig een naam van de student geeft. Zo weet je echt zeker dat iedereen aan de beurt komt. Houd het bij voornamen om privacy issues te voorkomen.

  1. Elkaars werk mogen bekijken en feedback

  Laat studenten in de les elkaars werk bekijken en voorzien van feedback. Ervaring leert dat studenten gemakkelijker feedback van elkaar aannemen. Maak hierover wel afspraken met de studenten wat wel en ‘not done’ is in het geven en ontvangen van feedback. Op de HvA website Activitool kun je diverse werkvormen hiervoor vinden. Heb je de smaak te pakken; lees dan de uitgebreide gids op HvA Digitaal Onderwijs.

  1. ChatGPT

  Laat de studenten eerst zelf de opdracht maken, en geef de studenten dan de opdracht om dezelfde opdracht door ChatGPT of een soortgelijke programma uit te laten voeren. Vraag de student dan om beide producten te vergelijken en te laten beargumenteren welke beter is en waarom. Ook hierbij; denk aan privacy, voer geen gevoelige of tot personen en organisaties herleidbare informatie in. Tip is ook om een niet tot de persoon herleidbaar account aan te maken bij het gebruik van dergelijke ‘gratis’ (want: niets is gratis; je betaalt met je data) tools. Zie ook de startnotitie van de HvA over het gebruik van AI-tooling in het onderwijs op https://www.hva.nl/appliedai/chat/gpt.html.

  1. Leerrendement

  Mocht er extra leerrendement mogelijk zijn, maar zijn er geen uren om dit voor jou als docent te realiseren; ga dan na of het realiseren van het extra leerrendement echt nodig is.

  Dus..

  Om te horen hoe andere opleidingen van een andere faculteit omgaan met het maken van blended onderwijs en te ervaren wat zij doen om studenten betrokken te houden was een hele fijne manier om het studiejaar af te sluiten. Wanneer jij dit leest hoop ik dat het nieuwe schooljaar met deze tips voor jou goed kan beginnen!

  Selina Vreugdenhil, 1 juli 2023

   

  *De blended learning contactpersonen bij de FMR opleidingen die in het BL project van FMR deelnemen.

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab faculteit Maatschappij en Recht 2024