• FeedbackFruits-suite met online onderwijstools

Leverancier FeedbackFruits heeft een uitgebreide suite van mooie digitale onderwijstools. Ze zijn bovendien gekoppeld aan Brightspace. Op deze pagina vind je per tool een beknopte uitleg. Zie ook de informatie op de website van FeedbackFruits zelf.

Peer-feedback

 • Studenten leren veel van het bekijken van elkaars werk, en het inhoudelijk becommentariëren. Vaak is het eenvoudiger voor iemand om te zien wat een ander goed of fout heeft gedaan dan dat je dat bij je zelf (of je eigen werk) ziet. Met deze (aan Brightspace gekoppelde) Peer-Feedback tool van FeedbackFruits kan je een digitale peer feedback opdracht organiseren. Zie de video in de header van deze pagina.

  In essentie verloopt het proces als volgt: Een student levert een document in. Vervolgens gaat de tool de werkstukken verdelen onder alle studenten die een document hebben ingeleverd. De studenten ontvangen de opdracht feedback te geven op de werkstukken van (bijvoorbeeld twee) medestudenten die aan hen zijn toegewezen. Tot slot wordt de feedback teruggekoppeld.

  Een aandachtspunt voordat je deze tool inzet, is, dat je aan je studenten duidelijk maakt wat je van hen verwacht: Wat is feedback geven? Hoe doe je dat? Wat zijn de criteria waarop je beoordeelt? Heb je er een Rubric bij? Hoe geef je opbouwend commentaar?

Comprehension of documents

 • Het doel van deze tool is het verbeteren van lees/leerstrategieën van de studenten.  Je geeft als docent bij voorbeeld een artikel vooraf een aantal onderwerpen/thema’s/vraagstukken op waar studenten iets over moeten schrijven met een vooraf gedefinieerd minimum aantal annotaties.  Daarbij kun je vooraf definiëren of studenten elkaars annotaties wel of niet kunnen zien. Dat kun je ook op een later moment aan zetten. Als docent is het uiteraard mogelijk om het hele proces te volgen en van commentaren te voorzien.

  De tool is puur gericht op het eigen leerproces. Er volgt dus geen automatische beoordeling, en of ‘slimme’ terugkoppeling vanuit het systeem naar student of gebundeld naar de docent (a la Perusall).

  Let op: Dit bevat niet de functionaliteit van Interactive Documents. Dus studenten kunnen geen additionele vragen of commentaren plaatsen.

Interactive Documents en Videos

Met deze tools kan een docent studenten activeren en motiveren om de stof goed tot zich te nemen. Ook kan hij op basis van ervaringen uit het verleden op specifieke onderdelen in een video of artikel de nadruk leggen, bijvoorbeeld omdat het een moeilijk onderwerp is.

Uiteindelijk geef je als het ware opdrachten bij de stof. De video of het artikel kan ‘onderbroken’ worden door een open/mc-vraag of een discussie-item. Eventueel kan hier een  ‘slotje’ aan worden toegevoegd. Studenten moeten dus eerst verplicht antwoorden voor door gekeken/lezen kan worden. Maar je kan het ook meer ‘open laten’. Zodoende kunnen studenten zelf vragen of commentaren plaatsen.

Interactive videosInteractive documents

Group Member evaluation

 • Group Member evaluation is heel geschikt voor het onderling beoordelen van groepsleden tussentijds of na afloop van bijvoorbeeld een projectsamenwerking. Dit kan op basis van door de docent vooraf ingestelde criteria of een meer open karakter hebben. Ook hier geldt dat de docent een uitstekend overzicht heeft van alle activiteit.

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab faculteit Maatschappij en Recht 2024