• Lessons learned: bijeenkomst “Blend je onderwijs”

In een theaterzaal van het prachtige Jakoba Mulderhuis vond op donderdag 23 februari 2023 de HvA-brede leer-/werksessie rondom de toolkit ‘Blend je onderwijs’ plaats. Tijdens dit evenement werden HvA-medewerkers meegenomen in deze toolkit ontwikkeld door het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT van SURF, die tientallen producten bevat om het ontwerpen en implementeren van Blended leren te ondersteunen.

Aan het begin van de sessie nam onderwijskundige Barend Last ons mee in zijn conceptualisering van goed (Blended) onderwijs en de totstandkoming van de toolkit. Na deze introductie werden we aan de hand van gekleurde stickers verdeeld over diverse vraagstukken waaronder studentmotivatie, een gedeelde taal rondom Blended leren of studentbinding. Vervolgens werden verschillende producten uit de toolkit in drie rondes gepitcht waarna we in de kleurengroepjes overlegden hoe deze specifieke producten bij zouden kunnend dragen aan interventies binnen ons vraagstuk.

Zelf boog ik me met de roze groep over manieren waarop Blended leren ingezet kan worden met als doel meer studentbinding te realiseren. Binnen dit onderwerp liepen we snel tegen een struikelblok op: hoe zet je Blended leren in als er weinig socialisatie en -binding onderling is. Het bestaan van banden tussen studenten en docenten, en studenten onderling ligt namelijk ten grondslag aan de kwaliteit van Blended leren. Gelukkig is er een tool binnen de toolkit gecreëerd die hier concreet op ingaat: product 6 Socialiseren bij Blended leren. Binnen deze tool wordt studentbinding opgedeeld in verschillende deelconcepten als pedagogische of cognitieve aanwezigheid, aangevuld met praktische routekaarten om deze te vergroten.

Daarnaast was het interessant om te zien hoe de toolkit in gaat op verschillende aspecten van onderwijs, van praktische gesprekskaarten die de huidige situatie analyseren, oefeningen om de visie in kaart te brengen en deze te linken aan praktische uitingen tot praktische ontwerpprincipes voor individuele lessen. Ook was de invalshoek van de toolkit uniek. Deze richt zich niet alleen op docenten maar ook expliciet op ondersteuners en management. Zo kan het gehele onderwijsteam betrokken worden bij onderwijsontwerp, -innovatie en -uitvoering.

Kortom, het was een inspirerende bijeenkomst waarin veel ideeën en kennis gedeeld werden over Blended leren en de toolkit ‘blend je onderwijs’. Aan de ene kant werden deelnemers uitgedaagd om met nieuwe tools naar hun eigen vraagstukken te kijken. Aan de andere kant kreeg het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT feedback op de toolkit en inspiratie voor ontbrekende tools om deze kit verder aan te vullen. In ieder geval kon iedereen met een hoofd vol nieuwe ideeën en ervaringen de voorjaarsvakantie ingaan!

Geschreven door Joppe Bakelaar

Joppe is Medewerker blended didactiek/kwaliteitzorg bij de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Op dit moment is hij bezig om de studentbinding te vergroten binnen de opleiding en daarvoor gebruikt hij het eerder genoemde product Socialiseren bij Blended leren. Specifiek heeft hij veel aan de routeplanner voor het inrichten van de eerste 100 dagen binnen het HBO. Zo kan Blended leren vanaf de start structureel ingezet worden om het gevoel van thuis voelen en positief klassenklimaat te faciliteren.

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab faculteit Maatschappij en Recht 2024