• EMBED, leergemeenschappen en flashcards

Dinsdag 30 mei vond de maandelijkse plenaire bijeenkomst van het project Blended Learning plaats. Dit maal was het de beurt aan HBO-rechten om de andere opleidingen binnen de faculteit Maatschappij en Recht te inspireren. Olivier van der Ende, Pieter Oostrom en Sterre Vreeburg namen ons mee.

 • HBO-Rechten

  Ten eerste is het goed om te weten dat bij de opleiding HBO-Rechten de focus ligt op het recht en het organiseren van juridische processen. De ‘andere’ juridische opleiding (Sociaal Juridische Dienstverlening) binnen onze faculteit staat juist stil bij het in kaart brengen van de persoonlijke omstandigheden van de cliënt. De opleiding HBO-Rechten heeft naast een hoge instroom in het eerste jaar ook een aardige uitstroom. Ter illustratie; het eerste jaar start met 700 studenten, waarvan er 300 in het tweede jaar zullen instromen. Overigens stromen veel studenten door naar de universiteit. In totaliteit heeft de opleiding zo’n 1400 studenten en ongeveer 100 collega’s.

  Sinds dit schooljaar is HBO-Rechten in het eerste leerjaar gestart met een nieuw curriculum. Hierbij bestaat het schooljaar uit drie leerlijnen verspreid over vier blokken. De kennislijn en de beroepslijn lopen naast elkaar, vullen elkaar aan en bestaan uit 56 studiepunten. Daarnaast zijn vier studiepunten te verdienen voor een reflectieleerlijn en deze beslaat het hele schooljaar. HBO-Rechten is begonnen met asynchroon en synchroon onderwijs (blended) naast elkaar vorm te geven, tegelijkertijd zijn zij gestart met leergemeenschappen. Het is goed om te weten dat een groot deel van de opleiding door standaardisatie al vast ligt. Immers alle studenten van de verschillende hogescholen moeten later allemaal op een soortgelijke manier hetzelfde wetboek kunnen hanteren. Anderzijds leidt deze opleiding wel op tot een responsieve jurist, een jurist die op veel vakgebieden inzetbaar is.

  Leergemeenschappen en integraal onderwijs

  Elk voordeel heb zijn nadeel, zo ook in het vormen van leergemeenschappen en integraal onderwijs. Binnen HBO-Rechten worden leergemeenschappen over het algemeen als positief ervaren. Het is fijn om in een vaste jaargroep een groep studenten te zien. Het valt op dat als er sprake is van een probleem studenten sneller bij de docent terugkomen. Het verzorgen van integraal onderwijs wordt soms nog wel eens als lastig ervaren. Er zijn veel verschillende dingen die terug moeten komen in een toets, als docent moet je daar dan wel aandacht voor hebben.

  EMBED-scan

  Om na te kunnen gaan waar de docenten en de curriculumcommissie nu écht mee geholpen zijn, heeft het team blended een nulmeting over blended onderwijs georganiseerd. Dit heeft team blended gedaan met behulp van de EMBED scan, zie ook hier https://embed.eadtu.eu/. In de verschillende kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken met studenten en docenten binnen de eigen opleiding kwam naar voren dat de docenten nu écht de verschillende digitale tools proberen te gebruiken. Wel zouden de verschillende docenten hierin nog duidelijkere keuzes kunnen maken. De verschillende werkvormen zijn eerder een soort nagedachte van het lesplan, dan echt onderdeel van lesplan. Daarnaast wordt duidelijk dat binnen de opleiding het begrip blended leren voor iedereen een andere inhoud heeft. Dit zou een probleem kunnen vormen bij het ontstaan van een coherente visie.

Pilot met H5P aka flashcards en kruiswoordpuzzels

Door gebruik te maken van H5P, zie https://h5p.org/content-types-and-applications, worden de opties om binnen Brightspace verschillende digitale tools te gebruiken alleen maar groter. Buiten Brightspace kan met behulp van H5P verschillende digitale tools van inhoud worden voorzien. Deze tools zijn dan vrij simpel in de Brightspace-omgeving te embedden. Om voor studenten het leren van begrippen voor het vak arbeidsrecht te vergemakkelijken zijn er flashcards en een kruiswoordpuzzel gemaakt. De studenten waren erg blij met de flashcards en over de kruiswoordpuzzel waren zij minder enthousiast. Zo lang de licentie niet verloopt, is H5P dus een vrij duurzame tool. Tools hoeven maar één keer van inhoud te worden voorzien en kunnen eindeloos gebruikt worden. Het is wel onhandig dat niet gezien kan worden of de studenten de tool nu gebruikt hebben. Naast flashcards en het kruiswoordpuzzel zouden zij bij HBO-Rechten graag ook nog verder willen kijken naar de tool ‘branching scenario’. In deze tool, die ook gewoon beschikbaar is binnen H5P, kunnen studenten een verhaallijn volgen waarin ze eigen keuzes leren maken. Binnen HBO-Rechten zou deze laatste tool goed gebruikt kunnen worden om de verschillende type ontslagroutes goed aan te leren.

Dus..

Al met al was het weer een enerverende bijeenkomst bomvol inspiratie. Net als de vorige bijeenkomst bij SJD kwam opnieuw ter sprake hoe je ervoor kan zorgen dat studenten daadwerkelijk de voorbereiding doen. Vraag die wel nog even blijft hangen is: is het juridisch te ondervangen om studenten mee te laten doen met de les, of zijn daar ook nog andere manieren voor? Maarre wie weet dat we daar volgende keer met Maartje Visser, docent en mentor bij de lerarenopleiding Engels, wel uit gaan komen?

 

Selina Vreugdenhil, 1 juli 2023

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab faculteit Maatschappij en Recht 2024