• Blended Learning FMR – Een kijkje achter de schermen bij onderwijsontwerp en professionaliseringsbijeenkomst van TP

Dinsdag 31 januari vond de maandelijkse plenaire bijeenkomst plaats van het project Blended Learning. Deze bijeenkomsten hebben als doel om te inspireren en kennisdeling over de opleidingen heen te bevorderen. Iedere keer organiseert een opleiding van FMR de bijeenkomst en dit keer was het de beurt aan Toegepaste Psychologie (hierna TP). De opkomst was hoog en veel contactpersonen blended learning van de andere FMR opleidingen waren aanwezig. Docent Mark Bouwman leidde de sessie en nam de contactpersonen vol enthousiasme mee in hun onderwijsontwerp en de opzet van de eerstvolgende professionaliseringsbijeenkomst.

In het eerste deel van de plenaire bijeenkomst presenteerde TP hun visie, opbouw en organisatie. Blended Learning ziet TP als belangrijk middel om goed onderwijs te kunnen bewerkstelligen. Binnen hun onderwijsontwerp en -uitvoering is al goed nagedacht over de leeractiviteiten tijdens contactmomenten (synchroon onderwijs) maar over die daarbuiten (asynchroon onderwijs) kan de opleiding nog meer nadenken. Ook thuis moeten studenten actief kunnen leren en het is taak van de opleiding om studenten hierin te faciliteren en te begeleiden. Met de inzet van leergemeenschappen en de zoektocht naar een passende blend, hoopt TP de intrinsieke motivatie -en daarmee uiteindelijk de ontwikkeling- van studenten positief te beïnvloeden.

Sinds 2018 heeft TP een vernieuwd curriculum, waarin leergemeenschappen centraal staan. In de plenaire bijeenkomst hebben de contactpersonen blended learning kennisgenomen van het onderwijsontwerp van TP. In jaar 1 wordt deze bijvoorbeeld vormgegeven door 4 leerlijnen en 7 leergemeenschappen. Per leerlijn is er een trekker en een leergemeenschap bestaat uit 4 docenten en 60 studenten. De leeruitkomsten en toetsing staan vast, maar de leeractiviteiten kunnen door docenten zelf ingevuld worden. Hierdoor hebben docenten veel regie in hun lesontwerp maar een valkuil is dat iedereen het wiel opnieuw aan het uitvinden is. Hoe de opleiding daar het beste voor kan waken vereist nog meer afstemming. Het aanscherpen van de visie op Blended Learning en de doorontwikkeling daarvan binnen het vernieuwde curriculum, is nog in volle gang.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

  • In het tweede deel van de plenaire bijeenkomst konden de contactpersonen blended learning feedback geven op de eerstvolgende professionaliseringsbijeenkomst van TP. Het was mooi om te zien dat TP werkt vanuit het ‘practice what you preach principe’: zowel de plenaire bijeenkomst voor de contactpersonen blended learning als de professionaliseringsbijeenkomst voor de docenten van TP zijn blended ingestoken. Om de opbrengst van de plenaire bijeenkomst te verhogen, konden de contactpersonen vooraf vragen inzenden. TP had deze vragen en antwoorden vervolgens in de plenaire bijeenkomst verwerkt. Daarnaast haalde TP tijdens de plenaire sessie via Wooclap feedback op over professionaliseringsbijeenkomst.

    De professionaliseringsbijeenkomst zal TP net zo blended insteken als de plenaire bijeenkomst. TP verduidelijkte de inhoud van de professionaliseringsbijeenkomst aan de hand van de blended wave. In de professionaliseringsbijeenkomst zullen docenten TP zelf aan de slag gaan met de blended wave. TP hoopt dat docenten hierna de slag zullen maken van ‘onbewust bekwaam’ naar ‘bewust bekwaam’. Binnen TP gebeurt al veel blended maar docenten zijn zich daar nog niet altijd bewust van. Ter voorbereiding op de professionaliseringsbijeenkomst stuurt TP een vragenlijst naar docenten omtrent blended learning. Zo hopen ze beter aan te sluiten bij de behoeften van docenten en in te kunnen spelen op de heersende misvattingen ten aanzien van blended learning.

    Kortom, het was een inspirerende bijeenkomst waarin veel ideeën en kennis gedeeld werden over blended learning. Enerzijds ontving TP nuttige feedback en anderzijds verlieten de contactpersonen blended learning de bijeenkomst met concrete handvatten om professionaliseringsbijeenkomsten vorm te geven. Er werd door contactpersonen enthousiast gereageerd op de opzet van TP en gevraagd of TP in de volgende plenaire bijeenkomst kan terugkoppelen hoe de professionaliseringsbijeenkomst verliep. TP, bedankt voor het organiseren!

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab faculteit Maatschappij en Recht 2024