• Good practice: het opleidingsmagazine van Bestuurskunde

Als we blended learning beschouwen als de optimale mix voor goed onderwijs, dan zijn aan die mix binnen de opleiding Bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam de afgelopen periode twee interessante, nieuwe ingrediënten aan toegevoegd; een opleidingsmagazine en -podcast voor én door studenten, waarin verhalen vanuit de opleiding worden uitgewisseld. Hieronder worden deze twee nieuwe ingrediënten, met name het magazine, kort toegelicht als goed voorbeeld (best practice) vanuit deze opleiding.

Studenten, docenten, alumni, opdrachtgevers uit het werkveld; samen vormen ze een gemeenschap waarbinnen geleerd wordt. Zo’n leergemeenschap moet actief gevormd worden; mensen moeten elkaar leren kennen, moeten ruimte krijgen om met elkaar in discussie te kunnen gaan en ze moeten elkaar verhalen kunnen vertellen. Die verhalen gaan over het vakgebied, over leerervaringen, maar ook over persoonlijke onderwerpen zoals drijfveren, ambities, achtergronden, hobbies en vrijetijdsbesteding.

Bij de opleiding Bestuurskunde was die gemeenschap altijd te vinden op de 11e verdieping van het Wibauthuis, waar studenten en docenten samenkwamen in de klaslokalen voor lessen. Informele gesprekken werden gevoerd bij de koffieautomaat, studieplekken gaven ruimte voor samenwerken in groepjes of samen studeren voor tentamens, de tafeltennistafel gaf de mogelijkheid tussen het studeren door ook even te bewegen. De coronapandemie maakte dat fysieke contact onmogelijk.

Daarnaast misten docenten binnen de opleiding een platform om uitgebreider over de vakinhoud door te praten. In de whatsappgroep van docenten wordt zo nu en dan een interessant artikel gedeeld, maar zelf iets schrijven gebeurde nauwelijks. Naast vakinhoudelijke verdieping bleek er ook behoefte aan verdieping op persoonlijk vlak. Studenten doen naast hun studie veel interessante, relevante werkzaamheden of hebben hobbies die inspireren. Bij Bestuurskunde zijn veel studenten maatschappelijk betrokken, als activist, vakbondsbestuurder of in de politiek. Iets anders dat weinig uitgewisseld werd waren opbrengsten van binnen de opleiding. Interessante stages, afstudeeronderzoeken of projecten waar studenten in de verschillende leerjaren aan werkten. Vaak met prachtige resultaten die eigenlijk een breder podium verdienden!

 

Zo kwam een groepje docenten tot het idee een opleidingsmagazine te maken. Dat magazine 11 fungeert als vitrinekast van de opleiding waarin mooie resultaten vanuit de opleiding worden gedeeld. Ook is het de plek voor verticale kruisbestuiving; ouderejaarsstudenten en alumni informeren studenten uit eerdere jaren over alles wat ze te wachten staat, keuzes waar ze voor gesteld worden en mogelijkheden die ze hebben met hun studie, of het nu gaat om stageplaatsen, minoren, afstudeeronderwerpen, vervolgstudies of latere banen waarin studenten na het behalen van het diploma werkzaam zijn. Het magazine is ook een plaats voor inspiratie en verbinding; persoonlijke verhalen, interviews en leuke weetjes zorgen ervoor dat studenten en docenten meer van elkaar te zien krijgen, hun mening geven over onderwerpen die spelen in het vakgebied en zich uitspreken.

 

Inmiddels bestaat de redactie van het magazine uit twee studenten, drie docenten en een vormgeefster van het onderwijsbureau die de grafische vormgeving voor rekening neemt. De ambities zijn hoog want de mogelijkheden zijn nog eindeloos! Wat te denken van het opnemen van artikelen uit het magazine als tentamenstof voor bepaalde vakken? Of als onderdeel van toetsing na een project de eis opnemen dat studenten hierover ook een mooi verhaal maken voor in het magazine? Zo vormt het magazine een extra kanaal voor het leren maar vooral ook voor het versterken van het gemeenschapsgevoel. Een belangrijke voorwaarde voor studiesucces!

 

Het magazine is te lezen via https://magazine.hva.nl/opleidingsmagazine-bestuurskunde-1/cover/

Liever luisteren? Dan is de podcast te vinden via https://open.spotify.com/show/6M8PivvE4BRGEexlIFFE2q?si=pQYv9x6gQIaf4KATaymV1g&nd=1.

 

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab faculteit Maatschappij en Recht 2024