• Vloggen

uitleg

Vloggen is vergelijkbaar met bloggen, maar dan via video. Vanaf het moment dat de gemiddelde smartphone standaard over een goede camera ging beschikken, nam ook het aantal vlogtoepassingen een vlucht. Bij een vlog film je vooral jezelf en deels de omgeving. Een groot verschil met een blog is uiteraard dat je je verhaal met beelden kunt verrijken en/of ondersteunen. Een bekend vlogfenomeen werd de formatievlog van NOS journalisten Joost Vullings, Xander van der Wulp en Vincent Rietbergen. Ook de HvA zette met dit kanaal over studeren in Amsterdam en aan de HvA vol in op vlogs.

Een vlog kan zeker iets toevoegen aan het onderwijs. Denk vanuit je rol als docent aan het delen van kennis, het inzichtelijk maken van een aantal stappen bij een bepaalde procedure of het presenteren van een aantal hulpmiddelen en/of producten. Steeds meer wordt vloggen ook ingezet als werkvorm of opdracht. In plaats van een schriftelijke reflectie op een opdracht mogen studenten een zogenaamd refelectievlog maken. Maar denk ook aan toepassingen als het in beeld brengen van de stageplek, het geven van een visie op een bepaald onderwerp of het presenteren van een gemaakt product en de keuzes die daarbij zijn gemaakt. Door het hardop uitspreken van gedachten ontstaat een krachtig leerproces op een manier die door veel jongeren ook nog als laagdrempelig wordt ervaren. Een vlog is gemakkelijk te delen met docenten en mede-studenten waardoor (peer)feedback op zowel vorm als inhoud kan worden gegeven (online en/of face to face). Tijdens het maken van een vlog werkt een student tevens aan een aantal vaardigheden. Niet alleen presenteren en reflecteren zijn belangrijke componenten bij vloggen. Ook het ‘wijs’ omgaan met video in zijn algemeenheid kan een interessant aspect zijn.

toepassing

 • Een aantal handige tips bij het maken van een vlog zijn:

  • Denk van tevoren na over wat je wil overbrengen. Maak keuzes en eventueel een beknopt script.
  • Wat wil je in beeld brengen en op welke manier?
  • Gaat het om een reflectievlog? Het hanteren van bijvoorbeeld de starr methode kan helpen. Hierbij breng je de situatie in beeld, geef je duidelijk aan wat jouw rol/taak is, benoem je wat je doet of hebt gedaan en wat hiervan het resultaat is (geweest). Hoe kijk je hierop terug en wat zijn de geleerde lessen voor de toekomst?
  • Heeft je telefoon of camera voldoende opslagcapaciteit?
  • Via welk medium ga je de vlog delen? Bijvoorbeeld via Kaltura, Surfdrive of YouTube.
  • Maak een zo rustig mogelijke opname. Maak eventueel gebruik van een stick of statief, wissel niet te vaak en/of snel van perspectief, de mate van inzoomen, etcetera. Kies eerder voor een paar losse opnames die je later aan elkaar monteert.
  • Kijk in de camera!
 • HvA Beeldbank

inspiratie

 • HvA Beeldbank
 • Een aantal voorbeelden ter inspiratie:

  Soffies leerreis: volg Sofie op haar ontdekkingsreis naar de kansen en uitdagingen van technologie in de wereld van zorg.

  Vlogboeken:  docent Jörgen maakt het zijn leerlingen iets makkelijker om een boek te kiezen voor hun leeslijst.

  Meester Yasin vlogt: Yasin geeft les op het vmbo van het Mediacollege Amsterdam in de Dintelstraat. Elke week laat hij in zijn vlog zien wat hem en zijn leerlingen bezighoudt.

  Educate-IT is een centraal programma vanuit de Universiteit Utrecht en helpt docenten om hun onderwijs te innoveren en blended te maken. Zowel docenten als studenten vloggen over hun ervaringen.

   

Originele bron:
Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab faculteit Maatschappij en Recht 2024