• Structuur in je module

uitleg

In de MijnHvA-studiedelen bestaat een standaardstructuur: opslagplaatsen voor mededelingen, links en studiemateriaal (ppt, pdf, etc), een startpagina om alles te ontsluiten en een inleverbox. Dit alles voor de hele module. Daaromheen zijn er wel mogelijkheden om meer overzicht en structuur te bieden, zoals extra pagina’s (per week, per onderwerp), alternatieve paginasjablonen of extra filter- en sorteermogelijkheden voor de studiematerialen.

In de digitale leeromgeving Brightspace is structuur in de vorm van een leerpad de basis. Per studiejaar 2019-2020 vervangt Brightspace de studiedelen in MijnHvA voor alle bachelor opleidingen. Alles wat je dus nu al uitdenkt of vormgeeft zal je in de volgende fase helpen de DLO makkelijker in te richten voor jouw modules.

Op deze pagina voorbeelden van docenten die binnen de MijnHvA-studiedelen al een structuur brengen in hun module, die aansluit bij de lessenreeks.

toepassing

Het R2D2-model toegepast

  • Esther van Dal (FOO) kijkt met het herontwerpen van haar module(s) verder dan enkel het inzetten van een kennisclip her en der. Zij wil de studenten veel actiever bezig laten zijn en laten oefenen met de leerstof. Dat oefenen moet in dit geval in de face-to-face sessies gebeuren, dus ze laat de studenten de stof als huiswerk bestuderen en geeft hen een verwerkingsopdracht.

    Hiervoor gebruikt ze het R2D2-model: elke week is er informatie-overdracht via artikelen en/of filmpjes (READ), dan volgt er een denkvraag (REFLECT) met een oefening waarin studenten laten zien (DISPLAY) wat ze geleerd hebben. Daarna volgt het oefenen/toepassen (DO).

    In het model is van belang dat deze vier elementen steeds terugkeren. In de praktijk van Esther laat ze meestal de studenten thuis wat lezen en geeft ze in een (aantrekkelijk) filmpje de verwerkingsopdracht als huiswerk. Voor de les begint kan ze dan nog even zien wat de studenten geantwoord hebben. In de face-to-face les kan een nabespreking volgen, maar is het belangrijkste element het gezamenlijk uitwerken van een opdracht.

    In de studiedelen op MijnHvA is de inrichting aangepast aan dit model: per module zijn er 7 of 14 pagina’s (genaamd week 1 t/m week 14) met de uitgewerkte huiswerk-, reflectie- en doe-opdrachten.

    In de nieuwe DLO zal de hele inrichting gericht zijn op dergelijke ‘leerpaden’. De overgang zal voor haar dus gemakkelijker verlopen dan wanneer ze dit herontwerp nog niet had gedaan. Esther hoopt bij de DLO in de eerste plaats op een meer intuïtieve omgeving voor de inrichting. Daarnaast lijkt het haar een belangrijke toevoeging dat voorwaardelijke toegang geregeld kan worden. Je mag les 2 pas zien als je les 1 hebt afgerond, of je mag les 2 pas zien als je eerst feedback hebt gegeven op het werk van een medestudent.

  • Screenshot van een studiedeel waarin het R2D2-model is toegepast (ICTO-FOO)

inspiratie

Maak je ook gebruik van een onderwijsmodel, en heb je de leeromgeving zo aangepast dat deze aansluit bij jouw model, laat het dan even weten: dan voegen we dat toe en daarmee inspireer je je collega’s.

Wil je meer weten van de komst van Brightspace bij FMR, neem dan contact op met projectleider Marnella Piet.

Wil je alvast een kijkje nemen in Brightspace dan kan dat ook; op dlo.mijnhva.nl heb je sinds kort toegang tot een eigen ‘Sandbox’; je persoonlijke oefenomgeving.

Originele bron:
Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab faculteit Maatschappij en Recht 2023