• Leren in leergemeenschappen vanuit docentperspectief (podcast)

Japke Ebbinge in gesprek met Irene Buddingh over de invoering van een nieuw onderwijsmodel.

In september 2018 is bij de opleiding Toegepaste Psychologie het studeren in leergemeenschappen ingevoerd voor de propedeuse.

Irene beschrijft de leergemeenschap als ‘een middel om ervoor te zorgen dat de student eigenaarschap krijgt over zijn/haar eigen leerproces’. En dat gebeurt door samen te leren in met medestudenten, docenten en ouderejaars,

In deze podcast kijkt Irene terug op de ervaringen na een jaar leren in leergemeenschappen.  Ze gaat daarbij in op de organisatie, de veranderende rol van de docent,  de lessons learnt en de aanpassingen voor studiejaar 2019-2020.

 

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab faculteit Maatschappij en Recht 2024