• Peer-to-peerfeedback

uitleg

 • Peer to peer, vaak afgekort tot P2P, is een term uit de ICT-wereld: binnen een logisch netwerk van gelijkwaardige computers kunnen diensten worden uitgewisseld. En dat betekent het eigenlijk ook in de onderwijswereld: binnen het logische netwerk van een projectgroep of klas van gelijkwaardige studenten kunnen kennis en ervaring worden uitgewisseld.

  Die uitwisseling van kennis en ervaring noemen we peer feedback of P2P feedback. De feedback kan zowel offline als online gegeven worden. Uit de praktijk blijkt dat de combinatie het sterkste werkt: na een (anonieme) online feedback worden de resultaten plenair (offline) besproken.

 • HvA Beeldbank (FT)

 • Educational Origami
 • Met peer feedback leren studenten van elkaar. Ze bestuderen elkaars werk kritisch om gefundeerde feedback te kunnen geven. Bovendien ontvangen ze deze feedback van elkaar. Er zijn diverse tools om deze systematiek te ondersteunen. Het discussieforum in MijnHvA is zo’n tool.

  We onderscheiden twee soorten P2P feedback:

  • Peer assessments of peer reviews: de studenten beoordelen elkaars werk (teksten, foto’s, video’s) inhoudelijk.
  • Teamreviews: de studenten beoordelen elkaars functioneren binnen de (project)groep.

  De termen worden vaak door en naast elkaar gebruikt; ons onderscheid is dan ook willekeurig en vooral om verdere verwarring te voorkomen.

toepassing

Je kunt P2P feedback op verschillende manieren toepassen, afhankelijk van het doel dat je ermee wilt bereiken:

 • peer assessments/reviews
 • teamreviews

Met peer assessments of peer reviews, zoals wij ze hebben gedefinieerd, beoordelen studenten elkaars werk op inhoudelijk vlak. Zij behoren allemaal tot dezelfde groep; ze hebben dus ook een gelijke status (anders dan de docent voor de klas). Dat betekent dat ze niet alleen feedback geven op het werk van hun medestudenten, maar ook feedback ontvangen op hun eigen werk.

Meestal worden peer assessments formatief ingezet, bijvoorbeeld om conceptversies te beoordelen. Verder blijkt het beoordelen van anderen haast nog effectiever dan de beoordelingen ontvangen, waardoor de assessment onderdeel wordt van het leerproces.

 • HvA Beeldbank (FT)

 • Voor teamreviews geldt min of meer hetzelfde als voor peer assessments. Het grote verschil is dat ze nu elkaars functioneren beoordelen. Het gaat dan om gedragscriteria, bijvoorbeeld gericht op effectieve communicatie, innovativiteit, samenwerking en analyserende vaardigheden.

  Deze manier van feedback geven werkt bijvoorbeeld goed in projectgroepen, waarin studenten vaak nauw moeten samenwerken. Door hun peers een of meerdere keren te reviewen leren ze te reflecteren op hun rol in het project. Het is aan te raden om een digitale (anonieme) peer review te laten opvolgen door een plenaire bespreking zodat de studenten ook op elkaars feedback kunnen reageren.

 • Als je kiest voor het forum in MijnHvA ga je er vanuit dat je studenten elkaar niet geanonimiseerd beoordelen. Ze weten daardoor wie wat heeft geschreven. Goede beoordelingscriteria (rubrics) helpen je studenten om eerlijk te beoordelen.

  Je kunt wel de mate van openheid beïnvloeden. Als je elk team een eigen teamsite geeft, kunnen alleen de teamleden (en jijzelf) de bijdragen en beoordelingen zien.

  Ga je voor volledige openheid, dan zet je het forum op het studiedeel zelf. Bij grotere klassen kun je nog wel verschillende forums per groep aanmaken. De naamgeving en navigatie zijn dan wel extra belangrijk, zodat jij en je studenten niet eindeloos aan het zoeken zijn.

 • HvA Beeldbank (FT)

inspiratie

 • HvA Beeldbank (FT)

 • Docenten Pauline Spaas en Cathrien Ruoff (Product Design) van de Faculteit Techniek (FT) hebben gekozen voor een gecombineerde, formatieve feedback via het forum. De tweedejaars moeten hun bijdragen voor het vak Verpakken op twee momenten beoordelen. De studenten krijgen vooraf de rubrics aangereikt. Dat sluit aan bij het hoofddoel van deze opdrachten: studenten moeten leren om rubrics te lezen en te interpreteren.

  Omdat het om grote groepen gaat, zijn er meer discussieforums ingericht: één voor elke groep. Deze zijn allemaal als “Peer review groep [lesmoment]” opgenomen in de navigatie. Uiteindelijk besloten de docenten dat zij de groepen zelf gingen samenstellen: op die manier vermoeden ze het grootste leereffect te kunnen bereiken door diversiteit in de groepen.

De studenten geven in hun beoordelingen zoveel mogelijk positieve kritiek, door zich te richten op de “tops & tips”. Vervolgens komt er nog expert feedback, door de docenten zelf. Om ervoor te zorgen dat iedereen elkaar op tijd beoordeelt, zetten zij twee middelen in. Ten eerste is er groepsdruk. Omdat alles open is, zien studenten van elkaar wie al wel of niet heeft beoordeeld. Bovendien stellen de docenten een tijdslot in: studenten krijgen alleen bijdragerechten voor een beperkte tijd. Daarna zetten de docenten de machtigingen terug naar leesrechten. Studenten die nog niets hebben gedaan, kunnen nu helemaal niets meer doen. Zij moeten de docenten vragen om alsnog te mogen beoordelen.

Op deze manier hebben de docenten geprobeerd om hun leerdoelen te behalen zonder ingewikkelde technologische toepassingen.

Originele bron:
Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab faculteit Maatschappij en Recht 2021