• Peer Feedback met FeedbackFruits

Studenten leren veel van het bekijken van elkaars werk, en het inhoudelijk becommentariëren. Vaak is het eenvoudiger voor iemand om te zien wat een ander goed of fout heeft gedaan dan dat je dat bij je zelf (of je eigen werk) ziet. Met deze (aan Brightspace gekoppelde) Peer-Feedback tool van FeedbackFruits kan je een digitale peer feedback opdracht organiseren. Zie de video in de header van deze pagina.

In essentie verloopt het proces als volgt: Een student levert een document in. Vervolgens gaat de tool de werkstukken verdelen onder alle studenten die een document hebben ingeleverd. De studenten ontvangen de opdracht feedback te geven op de werkstukken van (bijvoorbeeld twee) medestudenten die aan hen zijn toegewezen. Tot slot wordt de feedback teruggekoppeld.

Een aandachtspunt voordat je deze tool inzet, is, dat je aan je studenten duidelijk maakt wat je van hen verwacht: Wat is feedback geven? Hoe doe je dat? Wat zijn de criteria waarop je beoordeelt? Heb je er een Rubric bij? Hoe geef je opbouwend commentaar?

Leer er meer over op ons Online Informatiepunt in Brightspace en/of zie de informatie op de website van FeedbackFruits zelf.

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab faculteit Maatschappij en Recht 2023