• Leren in een leergemeenschap – Ervaringen en uitdagingen (podcast)

Ervaringen en uitdagingen

Japke Ebbinge in gesprek met twee studenten (Heleen en Delilah) van de opleiding Toegepaste Psychologie over hun ervaringen met het leren in leergemeenschappen en over de activiteiten die zij hebben ontplooid.

Heleen begon een podcastkanaal en Delilah gaf een hoorcollege. In het interview vertellen ze hoe ze daartoe kwamen en wat het ze heeft opgeleverd.

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab faculteit Maatschappij en Recht 2024