• Wat is High Impact Learning (HILL)?

Wat is het?

Filip Dochy introduceerde High impact learning that lasts (HILL) als een model voor het toekomstbestendig opleiden en scholen van (aankomende) professionals. HILL is geïnspireerd op het werk van Kuh (2008) over High-Impact Educational Practices. Het HILL-model bestaat uit zeven samenhangende bouwstenen: Urgentie, Zelfmanagement, Collaboratie & Coaching, Hybride leren, Actie & kennisdeling, Zelfmanagement, Flexibiliteit en Assessment as Learning. Behalve de bouwstenen is er aandacht voor kritische contextfactoren zoals meer vertrouwen, minder controle, teamwerk en professionaliteit van docenten en lerende organisatie. Het onderwijs gaat uit van concrete en reële casussen of vragen en bouwt voort op voorkennis. Dit verhoogt de motivatie en het leerrendement.

Waarom HILL?

De kennismaatschappij maakt dat werkzaamheden en rollen van professionals continu veranderen. Werknemers zijn de regisseur van hun (loop)baan en lid van een of meer resultaat verantwoordelijke teams. Hierdoor veranderen de eisen die worden gesteld aan hbo-professionals. Zij moeten een bredere, flexibele basis aan kennis en vaardigheden ontwikkelen. Ook worden er hogere eisen gesteld aan hun beroepshouding: zij moeten kritisch, reflectief, zelfverantwoordelijk en betrokken zijn en oplossingsgericht, effectief en verantwoord werken. Er is een andere manier van opleiden nodig, waarbij niet alleen aandacht is voor kwalificatie en socialisatie, maar ook voor persoonlijke ontwikkeling (Biesta 2016). Hogescholen ontwikkelen een actuele onderwijsvisie in het kader van future proof opleiden.

 

Wie werkt er mee in de faculteit Maatschappij en Recht?

De opleidingen Toegepaste Psychologie en Social Work laten zich bij hun nieuwe onderwijsvisie onder meer inspireren door HILL.

 

Meer weten? Neem dan contact op met

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab faculteit Maatschappij en Recht 2023