• Flipping the classroom

uitleg

 • Flipping the classroom is een organisatievorm van blended onderwijs waarbij je klassikale kennisoverdracht vervangt door video’s en andere vormen van online instructie.

  Studenten kunnen de kennis hierdoor buiten de schoolmuren en de reguliere lessen tot zich nemen. Er is zo meer klassikale tijd beschikbaar om vragen te beantwoorden, individuele aandacht en verdieping te bieden en activerende didactiek in te zetten.

  Een geflipte classroom kan zodoende bijdragen aan gedifferentieerd onderwijs en maakt het voor leerlingen mogelijk om instructie te krijgen op hun eigen tempo. (Bron: Kennisnet.)

  Het Center for Teaching van de Vanderbilt University heeft een zeer uitgebreid artikel opgenomen over het concept. Hierin vind je uitleg over wat een flipped classroom is, of (en hoe) het werkt, en welke theoretische bronnen hieraan ten grondslag liggen. Kortom: het is een uitstekende pagina voor wie meer wil weten, maar ook voor wie een goed begin wil maken.

 • Jackie Gerstein, Flipping the classroom (https://about.me/jackiegerstein)

toepassing

Docent Jurjen Helmus (Technische Bedrijfskunde, Faculteit Techniek) gaf op de HvA Onderwijsconferentie 2015 enkele handige tips (link volgt).

Ook Wilfred Rubens, edublogger, adviseert hoe je studenten kunt motiveren zich daadwerkelijk voor te bereiden op jouw college:

 • Zorg voor authentieke video’s met humor erin.
 • Zorg dat bijeenkomsten nutteloos zijn zonder de voorbereiding. Jouw studenten moeten zich schuldig voelen als zij zich niet hebben voorbereid.
 • Bouw bewust fouten in video’s in en kijk of studenten hierover opmerkingen maken.

 • Gebruik formatieve toetsen aan het begin van een sessie.
 • Maak afspraken met je studenten over gedeelde verantwoordelijkheden en bespreek jullie aanpak.

Hij geeft bovendien aan dat het bij flipping the classroom draait om het omzetten van een hoorcollege naar video. Het gaat juist “om het ontwikkelen van betekenisvolle leeractiviteiten die er toe bijdragen dat lerenden nieuwe kennis daadwerkelijk verwerken”.

(Bron: Wilfred Rubens, Flipped classroom: voorbeelden en geleerde lessen, 23 January 2014 & The Flip in #OEB15, 3 December 2015)

inspiratie

 • Docent Seb Schneiders (Product Design, Faculteit Techniek) legt uit hoe hij zijn studenten prikkelt en inspireert door zijn classroom te flippen. Lees hier meer…

 • Onderwijslab FT

 • In deze infographic van Kennisnet wordt het concept van de flipped classroom inzichtelijk gemaakt, in relatie tot andere concepten zoals TPACK.

  Je kunt deze tabel van de University of Texas als inspiratie gebruiken, je nog eens verder verdiepen via Kennisnet, of je gaat gewoon aan de slag, bijvoorbeeld aan de hand van deze “mindmap” van het Onderwijslab van de Faculteit Techniek; print deze zo groot mogelijk zodat je de ruimte hebt om je ideeën te noteren. Met de TPACK hulpvragen kun je niet alleen reflecteren op je huidige onderwijspraktijk, maar ook nadenken over de mogelijkheden van een geflipte classroom.

 • Onderwijslab FT

Downloads:

Originele bron:
Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab faculteit Maatschappij en Recht 2023