• Digitale toegankelijkheid (en Brightspace)

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen toegang hebben tot (digitale) informatie en onderwijs. Ook tot het onderwijs dat jij verzorgt, en dat jouw studenten voor hun leerlingen verzorgen. De techniek (o.a. Brightspace) kan daarbij helpen, en jij kunt zelf ook veel doen!

uitleg

 • De leverancier van Brightspace (D2L) heeft erg veel aandacht voor de toegankelijkheid van het onderwijs.

  Enerzijds is dit idealisme van de leverancier en van vele anderen die werken in het onderwijs: kansen voor iedereen, iedereen moet mee kunnen doen, inclusie. Zo zien we ook bij bijvoorbeeld Urban Education volop aandacht voor het betrekken van alle mensen.

  Anderzijds zie je dat er gewoon wettelijke normen zijn voor digitale toegankelijkheid. De Hogeschool van Amsterdam wil dat iedereen met een functiebeperking of chronische ziekte even goed moet kunnen studeren en werken als personen zonder.

   

   

 • Creative Commons foto van Flickr

Hoe maak je toegankelijk materiaal?

De HvA wil dat iedereen met een functiebeperking of chronische ziekte even goed moet kunnen studeren en werken als personen zonder. Daarom streeft de HvA ernaar dat al haar websites en applicaties toegankelijk zijn voor deze groep mensen. Uitgangspunt is dat alle websites en applicaties moeten voldoen aan een internationale standaard: WCAG 2.0, niveau AA.

Deze eis geldt ook voor documentatie zoals onderwijsmateriaal, handleidingen en e-mails. Al het materiaal dat door de HvA wordt verspreid moet ook voldoen aan WCAG 2.0, niveau AA. Om docenten te ondersteunen is een handleiding opgesteld voor het maken van toegankelijk onderwijsmateriaal [link]. Na het toepassen van de richtlijnen uit deze handleiding zouden studenten en medewerkers met een functiebeperking de inhoud goed moeten kunnen lezen, bijvoorbeeld met behulp van screenreaders of brailleregels. (Bron: Handleiding Toegankelijke Documentatie, HvA)

Wat doet Brightspace zelf?

D2L, de leverancier van Brightspace, is erg actief bezig met het toegankelijk (accessible) maken van zijn producten. Lees ook hun documentatie over Accessibility en navigation. Op de Brightspace-conferentie in Florida (zomer 2019) was een aparte ruimte ingericht, een Accessibility Lab, met aangepaste muizen, toetsenborden, screen readers. En hun motto luidt ook dat je niet voor, maar met de mensen die het nodig hebben moet ontwerpen.

Voor slechtzienden zijn er speciale tools, waarmee je allerlei oogziekten kunt simuleren. Vaagheid, kleurenblindheid, beperkt gezichtsveld en dergelijke. Vervolgens kan je uitzoeken of je met het vergroten van lettertypes, regelafstanden en contrasten desondanks kunt omgaan met de leeromgeving. Brightspace heeft er prijzen voor gewonnen, dat de omgeving zeer goed mogelijk maakt voor mensen – zonodig via browser-plugins – om de omgeving aan te passen aan de behoeften.

Wat kun jij doen in Brightspace?

Met enkele aandachtspunten in het achterhoofd kan je het studeren van groepen mensen vereenvoudigen:

 • Webpagina’s in Brightspace zijn beter toegankelijk voor bijvoorbeeld screenreaders dan word- of pdf-documenten. Als de inhoud dat toelaat, kan je dus beter in Brightspace een webpagina maken. Dat doe je door ‘Create a file’ te kiezen én een ‘Document Template’ te selecteren. Vervolgens plak je hier de tekst in (plakken zonder opmaak). Je maakt het ook jezelf makkelijk voor het geval je de tekst een keer wilt aanpassen.Lees hier stap voor stap hoe je dit doet.
 • Je helpt alle studenten door altijd duidelijk te zijn over je verwachtingen en eenduidige opdrachten te geven met heldere criteria. En door te werken met een overzichtelijke en eenduidige indeling van je course. Voor mensen met een beperking (zoals bijvoorbeeld autisme) is het zelfs essentieel om een curses te kunnen volgen.
 • Zo mogelijk moet je video- of geluidsbestanden voorzien van ondertiteling of van een transcript (de uitgetypte tekst). Je ondersteunt zo slechthorenden en meerdere leerstijlen.

Meer weten?

Heb je na het lezen van dit artikel en de handleiding nog vragen of over digitale toegankelijkheid? Of heb je suggesties voor verbetering? Neem dan contact op met ICT-FOO of de Werkgroep Digitale Toegankelijkheid, te bereiken via digitaletoegankelijkheid@hva.nl.

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab faculteit Maatschappij en Recht 2023