• BrightSpace woordenboek

Het werken met BrightSpace wordt een stuk eenvoudiger als je een aantal begrippen kent. Hieronder een selectie van een aantal begrippen. Wanneer je in BrightSpace een begrip tegenkomt dat hieronder niet is vermeld kun je mailen naar brightspace-ft@hva.nl

Woordenboek

CourseEen Course is een vakpagina. Voorheen werd dit een studiedeel genoemd in MijnHvA (SharePoint). Binnen een Course ontwikkel je jouw onderwijs.
Course ActivityDit is een verzamelnaam voor alle items die je kunt aanmaken binnen een Course. De volgende Course Activities zijn bijvoorbeeld: Assignment, Discussions, Quizes en Surveys
ContentDit is een pagina in jouw Course. Hier kun je een leerpad ontwikkelen bestaande uit Course Activities. Dit kan uit verschillende modules bestaan.
ModuleBinnen de Content pagina van je Course kun je dit gebruiken. Het werkt als een soort hoofdstukindeling. Het is bedoeld om een hiërarchie aan te brengen.
AssignmentsVoorheen in MijnHvA (SharePoint) werd dit een inleverbox genoemd. In BrightSpace maak je voor elk in te leveren opdracht een nieuw Assignment aan.
DiscussionsWil je een groepsdiscussie starten over een bepaald onderwerp binnen je Course, dan gebruik je Discussions. Het werkt als een online forum.
QuizesWil je simpele formatieve toetsen afnemen, dan kan dat doormiddel van Quizes. Het verschil tussen Quizes en Surveys is dat bij Quizes er een goed antwoord is.
SurveysSurveys zijn enquêtes. Je stelt een vraag en een student kan een antwoord gegeven. Een antwoord is niet goed of fout.
Virtual ClassroomMet deze Activity kun je met studenten en collega’s een videovergadering starten. Het lijkt op Skype for Business. Alleen is het gemaakt voor het onderwijs. Zo kun je als docent een student een beurt geven als deze een virtuele vinger opsteekt. Automatisch gaat haar/zijn microfoon en/of camera aan voor de groep.
AwardsIn BrightSpace kun je veel items conditioneel maken. Je kunt ook meten wanneer studenten onderdelen hebben gezien of ingeleverd. Aan deze activiteiten kun je beloningen koppelen, zogenoemde Awards. Ook aan die Awards kun je weer condities toevoegen.
Course AdminDe Course Admin is de achterkant van je Course. Hier kun je alle instellingen vinden.
ClasslistDit is de plek waar je kan zien wie allemaal de Course volgt: zowel studenten als docenten. Ook kan je hier docenten aan toevoegen, zodat ze toegang hebben.
FAQFAQ staat voor Frequently Asked Questions. Hier kan je veel gestelde vragen over je Course aanmaken en categoriseren.
GradesHier kun je de cijfers zien van alle studenten die zijn aangemeld bij jouw Course.
GroupsHier kun je groepen aanmaken, studenten in groepen delen en bestaande groepen bekijken en aanpassen. Het verschil tussen Groups en Sections is als volgt: Bij verschillende groepen zijn studenten nog wel bewust van de andere studenten in andere groepen. Zie het als het opdelen van een klas in verschillende tafels met studenten. Sections zijn verschillende klaslokalen met studenten. Ze kunnen niet zien wat die andere studenten doen.
SectionsHet opdelen van een Course in groepen die niet bewust van elkaar zijn. Het verschil tussen Groups en Sections is als volgt: Bij verschillende groepen zijn studenten nog wel bewust van de andere studenten in andere groepen. Zie het als het opdelen van een klas in verschillende tafels met studenten eraan. Sections zijn verschillende klaslokalen met studenten erin. Ze kunnen niet zien wat die andere studenten doen.
LockerHier kun je documenten opslaan. Als je een Locker met een groep hebt, kun je documenten met elkaar delen.
UrkundDit is de plagiaatscanner in BrightSpace. Documenten die ingeleverd zijn, kun je hier bekijken en controleren welke onderdelen plagiaat bevatten.
Originele bron:
Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab faculteit Maatschappij en Recht 2023