• Activerende hoorcolleges

uitleg

 • Hoorcolleges zijn ideaal om kennis te delen met grote groepen studenten. Traditioneel zend je in hoorcolleges als docent  jouw kennis richting je studenten die vervolgens al die kennis ontvangen. Daardoor bestaat het risico dat niet iedereen alle nieuwe kennis helemaal opneemt – vaak gaat er veel verloren op de langere termijn. Je kunt je hoorcolleges echter ook zo inrichten dat ze vooral gericht zijn op je studenten, bijvoorbeeld door technologische toepassingen te verwerken en/of verschillende werkvormen te combineren.

 • HvA Beeldbank (FT)

toepassing

 • HvA Beeldbank (FT)

 • Een goed begin is het halve werk. Door de voorkennis van je studenten te activeren betrek je ze gelijk bij de inhoud van je college en ze weten waarover het college zal gaan. We noemen een aantal voorbeelden:

  • Als ze vooraf een opdracht hebben moeten uitvoeren, kun je bijvoorbeeld met een quiz toetsen wat ze daarvan opgestoken hebben. Je kunt een quiz ook achteraf herhalen: wat hebben ze opgestoken van jouw hoorcollege? Wat is het verschil in scores vooraf en achteraf?
  • Je poneert een stelling waarop je studenten kunnen reageren. Wie heeft er goede voor- en tegenargumenten? Je kunt studenten naar voren roepen of via hun mobiel of laptop laten reageren.
  • Je laat je studenten vóór het hoorcollege een samenvatting van de theorie maken. Elk hoorcollege presenteren één of meer studenten deze samenvatting, waarop anderen reageren. Deze interactie kun je bijvoorbeeld stimuleren door ze punten te geven, net als in een spel.
 • Nu je studenten bij je college betrokken zijn, is het zaak om hun aandacht vast te houden. Ook dat kan weer op diverse manieren:

  • Je onderbreekt je betoog met korte filmpjes waarover je snelle quizvragen stelt. Daardoor worden de diverse hoofdonderdelen van je hoorcollege gelijk helder.
  • Je illustreert moeilijke begrippen met aansprekende anekdotes en vraagt je studenten om zelf ook met voorbeelden uit hun dagelijks leven te komen.
  • Je begint een onderdeel met een opdracht of vraag die je studenten aan het einde van dit onderdeel zelf kunnen beantwoorden.
 • HvA Beeldbank (FT)

Harvard professor Eric Mazur staat bekend als de grondlegger van peer instruction, een werkvorm waarmee docenten interactief hoorcollege geven. Het idee hierachter is dat informatie niet alleen overgebracht wordt (information transfer) maar bovenal eigen gemaakt moet worden (assimilation of information).

 • Mazurs ideeën zijn dan ook heel geschikt om je classroom te flippen: de transfer is ter voorbereiding op de assimilation in het klaslokaal. Die assimilation bereikt Mazur als volgt bij zijn studenten:

  • Hij stelt ze een vraag over de bestudeerde stof in een andere context. De studenten kunnen eventueel aanvullende vragen stellen.
  • Vervolgens krijgen ze even de tijd om hun antwoord te formuleren.
  • Dit antwoord sturen ze in via een quiz tool.
  • Dan moeten ze elkaar gaan uitleggen waarom ze een bepaald antwoord hebben gekozen: volgens welke theorie zijn ze tot dit antwoord gekomen?
  • Hierna krijgt iedereen nogmaals de kans om te vraag te beantwoorden, met de nieuwe inzichten vanuit de uitleg van hun medestudenten.
  • Tot slot verklaart de docent het juiste antwoord, eventueel geholpen door studenten die hun uitleg willen delen.

De studenten hebben niet passief de kennis tot zich genomen maar zijn actief aan de slag gegaan met de theorie in een andere context, onder andere door hun medestudenten hun antwoord uit te leggen. Of, zoals Mazur zegt:

 • Je studenten hebben geïnvesteerd in de materie.
 • Je studenten hebben het antwoord uit de beschreven context getrokken.
 • Het draaide niet langer om het antwoord, het feit, maar om de redenatie.
 • De emotionele betrokkenheid in het leerproces werd belangrijk.

 • HvA Beeldbank (FT)

 • Ter afsluiting van je hoorcollege vat je nog eens samen wat jullie samen hebben besproken en geleerd. Hierin kun je weer je studenten actief aan het woord laten:

  • Je laat je studenten een vraag over de leerstof stellen die ze vervolgens in duo’s of groepjes beantwoorden.
  • Je geeft niet zelf een samenvatting van je college, maar nodigt studenten daartoe uit.
  • Je vraagt ze om een geschikte huiswerkopdracht te bedenken en die uit te voeren.
  • Je laat je studenten als duo of als groepje een stelling over de hoorcollegestof bedenken. Via een discussieforum gaan ze na het hoorcollege verder hierop in met elkaar.

Deze manier van hoorcolleges geven vraagt enige flexibiliteit – misschien kom je onverwachte vragen of situaties tegen. Je kunt eventueel vooraf flitscolleges aanbieden waarop je in je hoorcollege verder ingaat.

Dat geldt ook voor passieve studenten: het kost even wat tijd om iedereen mee te krijgen. Zorg ervoor dat niet telkens dezelfde enthousiastelingen meedoen maar vraag juist ook de stille studenten om hun mening. Een digitale tool kan daarbij een oplossing bieden.

Bron (bewerkt): Hoorcolleges met activerende elementen, BV Databank, 20 mei 2015 en Confessions of a converted lecturer, Eric Mazur Group, 23 november 2015.

inspiratie

 • Docent Arjan Poolman Simons maakt zijn hoorcolleges voor zijn studenten én voor zichzelf leuker door interactiviteit voorop te stellen. Dat doet hij door prikkelende video’s te tonen en vragen te stellen die studenten via hun mobiel kunnen beantwoorden. Lees hier meer…

 • Onderwijslab FT

 • Onderwijslab FT

 • Docent Hans Philips activeerde zijn studenten door ze een reader van hun hoorcolleges te laten schrijven, en daar een puntensysteem aan te verbinden. De reader konden ze uiteindelijk weer inzetten als leerstof voor hun tentamen. Lees meer op de O-lab site van de Faculteit Techniek…

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab faculteit Maatschappij en Recht 2023